Weefoal 120 - ett enkelt sätt att följa upp dräktigheten

WeeFoal är ett urintest som används för att diagnosticera och övervaka dräktigheten hos alla olika hästraser. Testet är speciellt lämpligt för mindre hästraser där palpering och ultraljud via ändtarmen inte är genomförbart.

WeeFoal ger dig lugn i sinnet. Nu blir det enkelt att övervaka dräktighetsstatusen på ditt sto fr om 120 dagars dräktighet fram till en månad innan fölning. Visst är det förståndigt att låta testa ditt sto igen några månader efter det att du har fått beskedet att hon är dräktig? På så sätt kan du försäkra dig om att dräktigheten fortlöper som den ska.

WeeFoal lider inte av problem med felaktiga positiva resultat. Skulle det hända att ditt sto resorberar eller kastar så minskar produceringen av de östrogena hormonerna som testas drastiskt så att de snart är nere på samma nivå som för ej dräktiga ston. Detta kommer då att visa sig på testet som ett negativt resultat.

Tillförlitligheten är hög, 98 % för positivt resultat och 97,1 % för negativt resultat.

Innehåll

  • Testkasett med testmembran och avläsningsfönster
  • Plastpipetter 2 st
  • Utspädningsvätska
  • Detaljerade instruktioner på svenska