top of page

OM OSS

Vår berättelse

Vi startade avelssto.se 2007 då tre av våra egna ston hade konstaterats dräktiga av veterinär, men när de senare undersöktes då de hade gått över tiden visade sig vara tomma. Då funderade vi på om det inte fanns något smidigt sätt att följa upp dräktigheten själv, utan att behöva tillkalla veterinär för ett ultraljud med de risker som finns i samband med undersökningen. Det började med att jag beställde hem tester för eget bruk, men ganska snart insåg jag att många fler hade samma behov som oss...

Untitled_edited.jpg

Dataskyddspolicy

På Avelssto.se värnar vi om den hantering av personuppgifter som den nya dataskyddsförordningen (GDPR) föreskriver. Därför har vi nu antagit denna dataskyddspolicy, som beskriver det sätt på vilket vi arbetar med dessa frågor. Har ni frågor kring detta, eller vill ändra på era uppgifter på något sätt, vänligen kontakta dataskyddsombudet, se nedan.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud kan ni nå via mail, info@avelssto.se.

Vilka uppgifter hanterar vi?

Avelssto.se samlar in uppgifter i följande kategorier:


  • Kunder i webbshoppen. Namn, kontaktuppgifter, uppgifter om beställningar och leveranser. Dessa uppgifter lagras garantitiden ut för att kunna följa upp eventuella garantiärenden i enlighet med de garantier vi lämnar. Observera att betalningsuppgifter, t.ex. kortnummer, inte lagras av oss, då betalningen sköts av tredje part. Samtycke till att lämna dessa uppgifter ges i samband med köpet.

  • Nyhetsbrevlistan. Vi har en mailinglista till vilken man kan anmäla sin mailadress på hemsidan om man vill ha vårt nyhetsbrev. I samband med anmälan ger man också sitt samtycke till att vi hanterar mailadressen i enlighet med GDPR. Denna lista innehåller endast mailadresser och dessa sparas tills dess att adressen meddelar att man inte vill prenumerera längre. En länk för borttagning finns i varje mail som skickas ut och vi tar också bort adressen på begäran till vår dataskyddsombud.


Rättigheter enligt GDPR

Alla personer vars uppgifter hanteras av Avelssto.se, har rätt att:


  1. Ta del av vilka uppgifter som finns lagrade om sig.

  2. Begära att egna uppgifter ändras.

  3. Begära att ens uppgifter raderas.

  4. Invända mot att uppgifterna används för direktmarknadsföring.

  5. Invända mot att uppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.


För att hävda sin rätt tas lämpligen kontakt med dataskyddsombudet, se ovan. Observera att vissa uppgifter måste bevaras av Avelssto.se i enlighet med bokföringslagen. Sådana får vi alltså inte ändra eller radera.

Avelssto.se vidarebefordrar inte några av de uppgifter vi hanterar till tredje part om det inte krävs av myndigheter med stöd av lagen, exempelvis att bistå polisen vid brottsutredningar.

Vid personuppgiftsincidenter

I det fall vi skulle drabbas av dataintrång och misstänker att personinformation kan ha kommit i orätta händer ska dataskyddsombudet anmäla detta till berörd tillsynsmyndighet. 

bottom of page